Work With Us At Nepali News Network!

September 1, 2022

Dear Neighbor,

At the Nepali News Network, we have created a website to help share and showcase the life and ideas of our community.  

We are reaching out for your perspective.  Your thoughts and ideas would be helpful as we work to create a better experience for you and our community.  Nepali News Network wants to include your thoughts in making what we do better; We Need YOU!

Some of the things we want to feature in Nepali News Network are related to, though not limited to:

  • Monthly features of Nepali businesses and organizations
  • Stories and articles of those in our communities
  • Resources of interest to everyone
  • Online Marketplace
  • Business Resources
  • And More!

Also, please be aware of the following.

  • What areas of interest should we post and report on?
  • How can we better serve you?
  • Are you a writer, what ideas of interest do you have that we may be able to share?

We look forward to hearing from you!  

Sincerely,

The Team at Nepali News Network

https://nepalinewsnetwork.com/

सेप्टेम्बर १, २०२२

प्रिय छिमेकी,

नेपाली न्यूज नेटवर्कमा, हामीले हाम्रो समुदायको जीवन र विचारहरू साझा गर्न र प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्नको लागि वेबसाइट सिर्जना गरेका छौं।

हामी तपाईंको परिप्रेक्ष्यको लागि पुग्दैछौं। हामी तपाईं र हाम्रो समुदायको लागि राम्रो अनुभव सिर्जना गर्न काम गर्दा तपाईंको विचार र विचारहरू उपयोगी हुनेछ। नेपाली न्युज नेटवर्कले हामीले गर्ने कामलाई अझ राम्रो बनाउन तपाईंको विचार समावेश गर्न चाहन्छ; हामीलाई तपाई चाहिन्छ!

हामीले नेपाली समाचार सञ्जालमा प्रस्तुत गर्न चाहेका केही कुराहरू यसमै सीमित नभए पनि सम्बन्धित छन्:

नेपाली व्यवसाय र संस्थाहरूको मासिक विशेषताहरू

हाम्रा समुदायका कथाहरू र लेखहरू

सबैको चासोको स्रोत

अनलाइन बजार

व्यापार स्रोतहरू

र अधिक!

साथै, निम्न बारे सचेत रहनुहोस्।

हामीले कुन चासोका क्षेत्रहरूमा पोस्ट र रिपोर्ट गर्नुपर्छ?

हामी कसरी राम्रो सेवा गर्न सक्छौं?

के तपाई लेखक हुनुहुन्छ, तपाईसँग कुन चासोका विचारहरू छन् जुन हामी साझा गर्न सक्षम हुन सक्छौं?

हामी तपाइँकाे प्रतिक्रियाकाे प्रतिक्षामा हुनेछाैँ!

भवदीय,

नेपाली न्युज नेटवर्कको टोली

https://nepalinewsnetwork.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.